ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków

lp.moc.tls%40ofni

Polityka prywatności

Korzystając ze strony internetowej (serwisu), udzielasz firmie SLT TRANS LOGISTIC, Sp. z o.o. zgody na przetwarzanie wszystkich wprowadzonych danych w celu prawidłowego świadczenia usług przez SLT TRANS LOGISTIC, Sp. z o.o. określonych w Ofercie Publicznej. Prawidłowe świadczenie usług przez SLT TRANS LOGISTIC, Sp. z o.o. wiąże się z przekazywaniem Twoich danych podwykonawcom SLT TRANS LOGISTIC, Sp. z o.o. oraz osobom i organom administrującym, które zajmują się obsługą techniczną, a także obsługą przestrzeni adresowej Internetu oraz przechowywaniem informacji na serwerach podłączonych do Internetu, w szczególności w ramach procedur i wymagań ustanowionych przez ICANN.
Korzystając z serwisu potwierdzasz również, że zapoznałeś się z listą praw przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.1. Podczas korzystania z serwisu możemy poprosić Cię o podanie niezbędnych danych osobowych w zakresie koniecznym do świadczenia usług. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych danych osobowych, jeśli to okaże się koniecznym.
1.2. Pliki cookie. Gdy odwiedzasz naszą stronę, wysyłamy jeden lub więcej plików cookie do Twojego komputera lub innego urządzenia. Pliki cookie wykorzystywane są w celu poprawy jakości świadczonych usług: zapamiętywania ustawień użytkownika.
1.3. Informacje o odwiedzaniu strony. Kiedy wchodzisz na stronę, nasze serwery automatycznie rejestrują określone informacje. Te dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie, jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki i język oraz data i godzina interakcji.
1.4. Sprzedaż usług na stronach partnerskich. Niektóre z oferowanych przez nas usług są połączone z innymi stronami. Dane osobowe, które podajesz na wymienionych stronach mogą zostać udostępnione dla nas w celu umożliwienia świadczenia takich usług. Przetwarzamy tego rodzaju informacje zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
1.5. SLT TRANS LOGISTIC, Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe na serwerach w UE oraz w innych krajach. W niektórych przypadkach dane osobowe użytkowników są przetwarzane poza krajem użytkownika.
2. UDZIELANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI
2.1. Udostępniamy Twoje dane osobowe innym osobom wyłącznie, gdy zaistnieją poniższe okoliczności:
2.1.1. Mamy na to Twoją zgodę. Potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na przekazanie jakichkolwiek informacji poufnych.
2.1.2. Mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że dostęp, wykorzystywanie, przechowywanie lub ujawnianie takich informacji jest konieczne, aby:
2.1.2.1. przestrzeganie prawodawstwa UE, w tym udzielanie informacji na żądanie osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji niezależnie od formy własności lub organom państwowym, które zgodnie z prawem mają uprawnienia do otrzymywania takich informacji;
2.1.2.2. badanie potencjalnych naruszeń Oferty Publicznej, które polega na przekazywaniu informacji o Tobie w odpowiedzi na należycie wykonane wezwanie pełnomocnika do udzielenia informacji o naruszeniu;
2.1.2.3. wykrywanie i zapobieganie oszukańczym działaniom, a także rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa i eliminowanie awarii technicznych;
2.1.2.4. ochrony przed bezpośrednim zagrożeniem dla praw, mienia lub bezpieczeństwa SLT TRANS LOGISTIC, Sp. z o.o., jej użytkowników lub społeczeństwa, w ramach prawa UE.
3. OCHRONA INFORMACJI
3.1. Podejmujemy wszelkie niezbędne działań w celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Środki te obejmują w szczególności wewnętrzny przegląd procesów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie oraz fizyczne środki bezpieczeństwa danych w celu zapobiegania dostępności danych osobom nieupoważnionym.
4. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH AKTUALIZACJA
4.1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci dostęp do Twoich danych osobowych i/lub możliwość ich poprawienia, jeżeli są niepoprawne, albo usunięcia na Twoje żądanie, chyba że ich zachowanie jest wymagane przez prawo, lub uzasadnione celem biznesowym. Przed przetwarzaniem wniosków możemy poprosić użytkowników o potwierdzenie tożsamości oraz informacji, które mogą uzyskać, poprawić lub usunąć.
5. ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
5.1. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zmiany w polityce prywatności będą publikowane na danej stronie internetowej.

Jesteśmy wiodącym, neutralnym operatorem logistycznym o globalnym zasięgu specjalizującym się w transporcie ładunków skonteneryzowanych LCL i FCL