ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków

lp.moc.tls%40ofni

O NAS

Illustration


Jesteśmy wiodącym, neutralnym operatorem logistycznym o globalnym zasięgu specjalizującym się w transporcie ładunków skonteneryzowanych LCL i FCL.
Dzięki obecności na rynku międzynarodowym, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom neutralne i kompleksowe rozwiązania logistyczne obejmujące transport morski, kolejowy , lotniczy i drogowy .
Jesteśmy zespołem świetnie wyszkolonych specjalistów , którzy starają się zrobić wszystko co w ich mocy, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wrażenia ze współpracy .
Zwracamy szczególną uwagę na indywidualne potrzeby naszych klientów, dlatego nasze propozycje są zawsze „szyte na miarę” . Jesteśmy przekonani, że sukces naszych klientów – to również nasz sukces.
SLT TRANS LOGISTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000831165,REGON 385683673, NIP: 946265691,
kapitał zakładowy 90 000,00 ZŁ

Jesteśmy wiodącym, neutralnym operatorem logistycznym o globalnym zasięgu specjalizującym się w transporcie ładunków skonteneryzowanych LCL i FCL